Kreslení pro tiskárnu FINIDR a POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA.