Podle knihy LAUTRECK  od Henryho Perruchota pøevedl do komixové podoby autor

)

 

 

t